Ulgi ustawowe

Ulgi aktualne od 18.05.2014

 

Uprawnienie do korzystania z zakupionego biletu jednorazowego lub miesięcznego stanowi każdorazowo posiadanie dokumentów stwierdzających możliwość korzystania z ugl.
Zobacz wykaz wymaganych dokumentów.
 
ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet Bilet zwykłe przys. posp.
 1 Funkcjonariusz straży granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej. jednorazowy 100% 100% 100%
 2 Senatorowie i posłowie jednorazowy 100% 100% 100%
 3 Dzieci do 4 roku życia tylko na kolanach opiekuna jednorazowy 100% 100%  
 4 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: osobie niewidomej (przewodnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies) lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (osoba pełnoletnia) jednorazowy 95% 95% 95%
 5 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: opiekun towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu I grupy inwalidzkiej jednorazowy 95% 95% 95%
 6 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji jednorazowy 93% 51% 51%
 7 Umundurowani funkcjonariusze straży granicznej, celnicy, policjanci. jednorazowy 78% 78%  
 8 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. jednorazowy 78% 78%  
 9 Żołnierze ŻW oraz innych wojskowych organów porządkowych podczas niektórych czynności służbowych jednorazowy 78% 78%  
 10 Dzieci do 4 roku życia – osobne miejsce siedzące jednorazowy 78% 78%  
 11 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.  jednorazowy 78% 78% 78%
 12 Inwalidzi wojenni i wojskowi I grupy jednorazowy 78% 78% 78%
 13 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji jednorazowy 78% 78% 78%
 14 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia jednorazowy 78% 78% 78%
 15 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji jednorazowy 49% 37% 37%
 16 Dzieci 4 do 5 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jednorazowy 37% 37%  
 17 Inwalidzi wojenni i wojskowi II i III grupy jednorazowy 37% 37% 37%
 18 Kombatanci i inne osoby represjonowane, jeśli są emerytami lub rencistami bądź inwalidami oraz wdowy i wdowcy po tych osobach jednorazowy 51% 51%  
 19 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji jednorazowy 37% 37% 37%

 

ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW MIESIĘCZNYCH
L.P. Uprawnieni do korzystania z ulg Bilet Bilet zwykłe przys. posp.
1 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji miesięczny 93% 51% 51%
2 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia miesięczny 78% 78% 78%
3 Studenci do ukończenia 26 roku życia i słuchacze kolegiów nauczycielskich miesięczny 51% 51%  
4 Doktorant do ukończenia 35 roku życia miesięczny 51% 51%  
5 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. miesięczny 49% 49%  
6 Nauczyciele: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy. miesięczny 33%    
7 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji miesięczny 37% 37% 37%

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej..

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.